KOJENERASYON

KOJENERASYON

Kojenerasyon, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesidir. Bu birliktelik, iki enerji formunun kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesinden daha ekonomik neticeler oluşturmaktadır.

Kojenerasyon sistemlerinde motor soğutma sıvıları ve egzoz gazından elde edilen ısı enerjisi genellikle iklimlendirme, sıcak su, buhar veya kızgın su – kızgın yağ üretiminde kullanılır.
Yaz mevsiminde genellikle ihtiyaç duyulan ısı miktarı daha düşüktür.
Bu durumda elektrik üretim prosesinden açığa çıkan atık ısı absorbsiyonlu chiller vasıtasıyla iklimlendirme veya mevsimden bağımsız proses kullanımına yönelik olarak soğutma enerjisine dönüştürülebilir.

Trijenerasyon, tek bir enerji kaynağından hareketle mekanik (elektrik), ısı ve soğutma enerjilerinin eş zamanlı olarak üretilmesidir. Isı enerjisini soğutma enerjisine dönüştüren absorbsiyonlu chiller, ilk defa Fransız bilim adamı Ferdinand Carré tarafından 1858 yılında bulundu ve su + sülfürik asit kullanıldı. 1926 yılında Albert Einstein ve öğrencisi Leó Szilárd tarafından Einstein refrigerator olarak bilinen alternatif dizayn şeklinde geliştirilerek 1930 yılında patenti alındı.

Çok az hareketli parçası olan, çalışması için sadece ısı enerjisine ihtiyaç duyulan absorbsiyonlu chillerde soğutma prensibi çevrimli buharlaşma-yoğuşma döngüsüne dayanmaktadır.
Buharlaştırıcı, absorber, jeneratör ve yoğuşturucu olmak üzere dört temel ısı transfer yüzeyi söz konusudur.
Pek çok ticari kurumda yaygın olarak yer alan basit bir absorbsiyonlu soğutma sisteminde solüsyon olarak genellikle lityum bromür - su çözeltisi kullanılmaktadır.
TRİJENERASYON

TRİJENERASYON

YAKIT TASARRUFU

YAKIT TASARRUFU

Yakıt Tasarrufu ve verimliliği Ülkemizin önemle yapması gereken ve çok yüksek yatırım gerektiren yeni enerji yatırımlarının getireceği yükü azaltacaktır.. Cihaz montajı öncesi ve sonrasında oluşan üretim/tüketim değerlerini aynı şartlar altında karşılaştırılması durumunda sistem kendini kısa bir zaman içerisinde amorti etmektedir. Highpower marka Yakıt Tasarruf Cihazları yanma sistemini besleyen yakıt hattı üzerine sisteme en uygun şekilde uzman ekiplerimiz tarafından sıralı olarak monte edilmektedir.

Highpower Yakıt Tasarruf cihazları herhangi bir elektrik bağlantısı gerektirmez.
Sistem kendisini çok kısa sürede amorti etmektedir.
Kullanılacak sistemin ve ünitenin kapasitesine göre projelendirme yapılmaktadır. Highpower Yakıt Tasarruf Cihazlarının montajı uzman ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır.

Yenilenebilir enerjiler gittikçe artarak önem kazanmaktadır. Enerji şirketleri diğer işlerinin gruplarının yanı sıra şirketler ve özel konutların atıklarından devamlı artarak tekrar ortaya çıkan hammaddelerden (NaWaRo-hayvansal, bitkisel ve evsel otganik atıklar) üretilen elektrik ve ısıya üretimine yönelmektedir.

Tasarım, Kurulum ve Çalıştırma
Yeşil çimenden ve hayvan dışkısından biyogaz tesisine: Planlama, izinlerin alınması ve finansman sağlama
Taleplere uygun biyogaz tesisi teklifi
Serviste de süreklilik
BİYOGAZ SİSTEMLERİ

BİYOGAZ SİSTEMLERİ